Płatności

Składkę należy uiścić przelewem na konto Klubu:
Bank BGŻ, nr rachunku 95 2030 0045 1110 0000 0276 0470.
W tytule przelewu należy podać co najmniej: imiona i nazwiska zawodnika oraz pierwszego trenera zespołu, rok urodzenia zawodnika.

Możliwe jest też opłacenie składki gotówką w Biurze Zarządu.

Miesięczna składka dla czynnego zawodnika wynosi 180 zł. W przypadku członkostwa w Klubie rodzeństwa, składka za najstarszego zawodnika wynosi 180 zł, natomiast za każde kolejne dziecko z rodzeństwa 70 zł.

Miesiąc sierpień jest miesiącem wolnym od opłacania składek dla zawodników najmłodszej grupy naborowej (w sezonie 2022/23 – rocznik 2018 i młodsi; w sezonie 2023/2024 – rocznik 2019 i młodsi).

P