Płatności

Składkę należy uiścić przelewem na konto Klubu:
Bank BGŻ, nr rachunku 95 2030 0045 1110 0000 0276 0470.
W tytule przelewu należy podać co najmniej: imiona i nazwiska zawodnika oraz pierwszego trenera zespołu, rok urodzenia zawodnika.

Możliwe jest też opłacenie składki gotówką w Biurze Dyrektora Klubu.

Miesięczna składka dla czynnego zawodnika wynosi 130 zł. W przypadku członkostwa w Klubie rodzeństwa, składka za najstarszego zawodnika wynosi 130 zł, natomiast za każde kolejne dziecko z rodzeństwa 30 zł.

Lipiec jest miesiącem wolnym od opłacania składek dla czynnych zawodników, zaś sierpień – miesiącem wolnym od opłacania składek dla czynnych zawodników trenujących w grupach naborowych, które po letniej przerwie rozpoczynają zajęcia w miesiącu wrześniu.

P