Regulamin akademii

Akademia działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu. Dokument określa cele i zadania Akademii, jej strukturę organizacyjną orz zasady członkostwa.

P