Klasy sportowe

Szkolenie w Akademii Piłkarskiej Chemika Bydgoszcz oparte jest o działanie klas mistrzostwa sportowego i klas sportowych. Akademia prowadzi w tym zakresie współpracę ze Szkołą Podstawową nr 60 w Bydgoszczy oraz z Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Bydgoszczy. Klub posiada pełną drabinkę szkoleniową we wszystkich klasach, a zajęcia treningowe prowadzą trenerzy Akademii, będący jednocześnie zatrudnieni jako nauczyciele.

W klasach I – III szkoły podstawowej szkolenie odbywa się w dwóch trybach – w klasach piłkarskich lubw ramach popołudniowych treningów w klubie, zaś od IV klasy szkoły podstawowej treningi realizowane są w oparciu o klasy sportowej.

Współpraca ze szkołami obejmuje szereg korzyści dla zawodników. Do najważniejszych z nich należą: jednostki treningowe w planie lekcji, co daje możliwość rozwijania innych aktywności i czas na naukę, większa liczba jednostek treningowych niż w szkoleniu poza klasami oraz integracja szkolenia sportowego z zajęciami koordynacji ruchowej, psychologii sportu i zasad zdrowego żywienia.

Klub i Akademia zyskują w ten sposób możliwość korzystania z sal gimnastycznych i lekcyjnych do celów szkoleniowych, dofinansowania szkoleń i konferencji dla trenerów-nauczycieli, a także równomierne rozłożenie siatki treningów w ciągu całego dnia i pełne wykorzystanie infrastruktury treningowej.

P