Kluby partnerskie

W 2018 r. zarząd BKS Chemik za jeden z najważniejszych celów obrał stworzenie sieci klubów partnerskich. Działania te oparte są na wzajemnych korzyściach  dla klubów.

Współpraca zakłada m.in. wzajemną pomoc w zakresie doszkalania kadry trenerskiej, udział w meczach i turniejach towarzyskich, wymianę doświadczeń i wiedzy, a także wolne transfery zawodników pomiędzy klubami z poszanowaniem wkładu w wyszkolenie zawodnika przez klub macierzysty.

Podjęte działania doprowadziły do podpisania umów z dwoma klubami partnerskimi, a także niesformalizowaną współpracę z blisko dziesięcioma klubami z  regionu. Praca w zakresie budowania partnerskich relacji z regionalnymi klubami jest kontynuowana.

P