Zarząd sekcji piłki nożnej BKS Chemik

10 maja 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji Piłki Nożnej. W wyniku przeprowadzonego głosowania do Zarządu Sekcji na kadencję 2021-2024 wybrani zostali: Dominik Malicki, Arkadiusz Pruss, Jacek Rosół i Sebastian Torzewski.

Zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu, w którego trakcie podjęto decyzję o nadaniu funkcji poszczególnym jego członkom.

Zarząd działa w składzie:
Prezes Zarządu – Dominik Malicki
Sekretarz – Jacek Rosół
Członek Zarządu – Arkadiusz Pruss
Członek Zarządu – Sebastian Torzewski

Za pracę w Zarządzie jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

P