Polityka prywatności Sekcji Piłki Nożnej BKS Chemik Bydgoszcz w zakresie plików cookies

1. Niniejsza Polityka prywatności w zakresie plików cookies (zwana dalej: Polityką prywatności) dotyczy domeny internetowej www.chemikbydgoszcz.pl prowadzonej jest przez Sekcję Piłki Nożnej BKS Chemik Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Glinki 79, 85-861, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, KRS pod numerem 0000027293 (zwana dalej: BKS Chemik).

2. BKS Chemik prowadzi na domenie internetowej www.chemikbydgoszcz.pl strony i serwisy internetowe dotyczące działalności BKS Chemik (zwane dalej: Serwisami).

3. BKS Chemik przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwisy w domenie www.chemikbydgoszcz.pl. Użytkownik Serwisów (zwany dalej również: Użytkownikiem) jest to osoba korzystająca z Serwisów prowadzonych przez BKS Chemik na domenie www.chemikbydgoszcz.pl dla zaspokojenia własnych potrzeb.

4. Dane gromadzone przez BKS Chemik w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administrowaniem Serwisami. BKS Chemik oświadcza, że nie zabiega o identyfikację Użytkowników Serwisów. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. Serwisy prowadzone przez BKS Chemik na domenie www.chemikbydgoszcz.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BKS Chemik.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) dostosowania zawartości Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;

9. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (ang. session cookies) oraz stałe (ang. persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12. BKS Chemik informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z BKS Chemik reklamodawców oraz partnerów.

14. Informacje o zebranych przez BKS Chemik logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Serwisami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników Serwisów.

15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

16. Serwisy domeny www.chemikbydgoszcz.pl prowadzonej przez BKS Chemik zawierają odnośniki do innych stron WWW. BKS Chemik nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, Użytkownik Serwisów powinien zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów domeny www.chemikbydgoszcz.pl prowadzonej przez BKS Chemik.

17. BKS Chemik zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności w zakresie plików cookies, poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.

Informacja odnośnie plików cookies

Domena www.chemikbydgoszcz.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów prowadzonych na domenie www.chemikbydgoszcz.pl, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Pliki cookies wykorzystywane na www.chemikbydgoszcz.pl to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych na domenie www.chemikbydgoszcz.pl.

Każdy Użytkownik Serwisów ma możliwość edycji konfiguracji plików cookie w przeglądarce, z której korzysta, odwiedzając Serwisy domeny www.chemikbydgoszcz.pl. Zmiana ustawień plików cookies na inne niż standardowo zdefiniowane w przeglądarce może mieć wpływ na jakość oraz sposób funkcjonowania Serwisów domeny www.chemikbydgoszcz.pl. Szczegóły dotyczące ustawień plików cookie można znaleźć w sekcjach Pomoc danej przeglądarki lub na stronie internetowej jej producenta.

Serwisy domeny www.chemikbydgoszcz.pl wykorzystują pliki cookies w celu:

 • dostosowania Serwisów strony do potrzeb użytkowników;
 • obsługi statystyk Serwisów;
 • obsługi systemów reklamodawców;
 • utrzymania sesji zalogowanych Użytkowników Serwisów.

Korzystając z Serwisów domeny www.chemikbydgoszcz.pl Użytkownik Serwisów może również otrzymywać pliki cookies od podmiotów współpracujących z www.chemikbydgoszcz.pl (np. Facebook, Twitter, TikTok, Google, Instagram).

Obowiązek informacyjny – www.chemikbydgoszcz.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest BKS Chemik z siedzibą w Bydgoszczy (85-861) przy ulicy Glinki79 (dalej: my).

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: BKS Chemik ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz;
 • przez e-mail: pilka.nozna@chemikbydgoszcz.pl;

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych BKS Chemik ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz
 • przez e-mail: pilka.nozna@chemikbydgoszcz.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu realizacji obowiązków umownych przez BKS Chemik oraz w celu Twojego uczestnictwa w Programie Karty Klubowej BKS “Chemik” Przetwarzamy podane przez Ciebie dane, abyś mógł zostać użytkownikiem Programu Karty Klubowej BKS “Chemik” i korzystać z jego funkcjonalności.

Dzięki temu masz możliwość m.in:

 • brać udział w akcjach promocyjnych oferowanych przez BKS Chemik
 • otrzymywać newsletter oraz SMS-y i e-maile od BKS Chemik, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.

Przetwarzając Twoje dane realizujemy także swoje uzasadnione interesy, którymi są:

 • prowadzenie analiz statystycznych
 • kontakt z użytkownikiem związany z funkcjonowaniem Programu.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu złożenia rezygnacji z członkowstwa w BKS Chemik lub do momentu odwołania udzielonej zgody.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych: np. dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej; finansowej; obsługi strony www; sprzedaży naszych produktów; oferowania naszych usług; komunikowania się z Tobą; aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez BKS Chemik polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pamiętaj też, że masz:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

P